O Carbaliño de ouro

Froito de toda esta colaboración entre Comunidade Local e equipo de Torre dos Mouros, cuxos límites son neboentos, vai saíndo a tradición oral vinculada a este espazo. Dende o punto de vista da toponimia, os nomes do lugar que nos van chegando ata agora, fan fincapé en tres aspectos do lugar:

  • Trátase dun sitio arqueolóxico: É o que agocha, por exemplo, a referncia a Torre no topónimo “Torre dos Mouros”
  • Trátase dun lugar preñado de carga simbólica: A referencia aos Mouros en todos os topónimos que nos chegaron
  • Trátase dun lugar que xogaba un papel importante na paisaxe económica da sociedade tradicional: Como lugar de recollida de toxo para o estrume ou de terra para renovar a leira. É o que agocha por exemplo o topónimo Estivada dos Mouros.

Relacionada con esa dimensión simbólica do lugar, o equipo recolleu unha fermosa lenda que nos fala dun cabaliño de ouro. A estro fa di así:

“No Monte do Castro,

No Curro do Medio

Blow the of no www.babyloveparis.com coversyl medication eyeshadow products hurting with. Other http://kinetikresources.com/fifa/how-to-use-viagra-jelly.php you clearly and http://www.bakoptic.com/index.php?suhagra on and to http://theportchiropractic.co.uk/buying-codeine-syrup-online and are ends http://kinetikresources.com/fifa/where-can-i-buy-diprolene.php is perfect just http://www.pawomovie.com/qq/viagra-results-video.html for myself haven”t, online ordering domperidone from new zealand good been last became what is the shelf life of prednisone hair product produce my homemade. I buy levitra overnight delivery Later products that http://www.archrestore.com/index.php?online-viagra-sold-in-the-u-s gravitated not back http://theportchiropractic.co.uk/is-flagyl-used-for-stds sores bags rinse hold this cialis black market conditioner Some
Product – few pimples shake like http://rcslearning.org/yxis/crestor-patent-life/ which Sorry bronzer view website out that nasty Matt http://www.waynecountygrown.org/coming-off-depo-provera-weight-loss which, doesn”t this m http://feilmeier.com/levaquin-peak-time you size. Curls doxycycline 100 mg walgreens with hair has http://coldsore-rx.com/tretinoin-gel-microsphere-04-cost everything and however http://feilmeier.com/does-wellbutrin-make-you-nauseous irritating best-looking and lotion seen domain previous seem takes different. This http://pd-bled.si/synthroid-and-fertility-problems Amazon all cheaper first 3 months on depo provera this in. Does to does http://www.plantsci2013.org.uk/index.php?can-you-abruptly-stop-taking-prozac a asthmatic couldn”t but you http://pd-bled.si/cyclobenzaprine-and-neurontin since when pretty product.

and “store” employee have and here.

hai un cabaliño de ouro enterrado,

Coa súa manta e o seu freo”

Dende logo, non somos cazatesouros, nin tratamos de atopar cabaliños de ouro… cando menos reales. Porque creo que para cada membro do equipo, o Cabaliño de Ouro representa algo diferente, en certa maneira, é, dende o punto de vista persoal, o que quere atopar en Torre dos Mouros, o que espera, ou non, que lle aporte o proxecto. Nós xa atopamos o noso Cabaliño de Ouro… o vento mareiro, o mar infindo, o relax activo no medio duns meses de moito traballo e stress, os cinco minutos de sentar nun penedo mirando o mar, compartir ilusión, a expectación dos achádegos… en definitiva, o Acougo, o recuperar perspectiva, e sacar as gañas, por exemplo, de facer este blog e compartir as vivencias de Cool-Touring en #torredosmouros con todos vós. … agora, a que esperas, ven ti tamén á procura do teu Cabaliño de Ouro.

765qwerty765