O Carbaliño de ouro

Froito de toda esta colaboración entre Comunidade Local e equipo de Torre dos Mouros, cuxos límites son neboentos, vai saíndo a tradición oral vinculada a este espazo. Dende o punto de vista da toponimia, os nomes do lugar que nos van chegando ata agora, fan fincapé en tres aspectos do lugar:

  • Trátase dun sitio arqueolóxico: É mobile casino o que agocha, por exemplo, a referncia a Torre no topónimo “Torre dos Mouros”
  • Trátase dun lugar preñado de If you choose to access the Web construction-jobs.info , you agree and acknowledge that you do so on your own initiative and at your own risk, and that you are solely responsible for compliance with all applicable laws. carga simbólica: A referencia aos Mouros en todos os topónimos que nos chegaron
  • Trátase dun lugar que xogaba un papel importante na paisaxe económica da sociedade tradicional: Como lugar de recollida de toxo para o estrume ou de terra para renovar a leira. É o que agocha por exemplo o topónimo Estivada dos Mouros.

Relacionada con esa dimensión simbólica do lugar, o equipo recolleu unha fermosa lenda que nos best online casino australia fala dun cabaliño de ouro. A estro fa di así:

“No Monte do Castro,

No Curro do Medio

hai un cabaliño de ouro enterrado,

Coa súa manta e o seu freo”

Dende logo, non somos cazatesouros, nin tratamos de atopar cabaliños de ouro… cando menos reales. Porque creo que para cada membro do equipo, o Cabaliño de Ouro representa algo diferente, en certa maneira, é, dende o punto de vista persoal, o que quere atopar en Torre dos Mouros, o que espera, ou non, que lle aporte o proxecto. Nós xa atopamos o noso Cabaliño de Ouro… o vento mareiro, o mar infindo, o relax activo no medio duns meses de moito traballo e stress, os cinco minutos de sentar nun penedo mirando o mar, compartir ilusión, a expectación dos achádegos… en definitiva, o Acougo, o recuperar perspectiva, e sacar as gañas, por exemplo, de facer este blog e compartir as vivencias de Cool-Touring en #torredosmouros con todos vós. … agora, a que esperas, ven ti tamén á procura do teu Cabaliño de Ouro.

765qwerty765