Unha Historia de Amor

Nestes tempos tormentosos na arqueolox?a galega, xurde un proxecto innovador en Carnota, no xacemento de Torre dos Mouros. A intervenci?n resulta tremendamente atractiva tanto polo xacemento en si, como pola forma na que se vai escavar. Torre dos Mouros, ? un xacemento at?pico, ou cando menos, dos que non se adoitan escavar. Tr?tase dunha fortificaci?n en altura (a uns 300m.) que domina toda a enseada de Carnota, Fisterra e a boca da R?a de Corcubi?n por unha banda e a boca da R?a de Muros e Noia pola outra, co Pindo sempre presente. A fasqu?a e disposici?n das murallas ou a propia configuraci?n do xacemento non semellan, de principio, castrexas, pero a?nda ? cedo para tirar conclusi?ns. Estamos ante un xacemento “a priori” dif?cil de clasificar e que seguramente, polas potentes defensas naturais que ofrece, que foi ocupado en distintas ?pocas cr?ticas. En canto ? f?rmula de intervenci?n, tr?tase dunha soluci?n cunha forte vocaci?n social e que trata de ofrecer alternativas para fornecer co?ecemento arqueol?xico en ?poca de crise, ao tempo que serve para dinamizar o turismo cultural no Concello de Carnota creando novos recursos. A escavaci?n real?zase en fin de semana e cun corpo de voluntarios coordinados por un grupo de arque?logos de longa traxectoria profesional e con moitas direcci?ns ?s s?as costas. A idea de facelo en fin de semana ? facilitar ? xente que poida invertir o seu tempo de lecer contribu?ndo neste proxecto. Pero o equipo de Torre dos Mouros ? m?is que iso, xa que hai xente con distinta formaci?n que aporta o seu traballo: hai un equipo permanete de comunicadores, formado por especialistas en comunicaci?n audiovisual e xornalistas que est? informando en tempo ral das novidades, estamos a xente de Cool-Touring que colaboramos facendo as visitas guiadas e por suposto, est? a Comunidade local de Lira e Carnota que aportan o seu traballos e o seu co?ecemento sobre o lugar. Se este proxecto ? posible, ? grazas a un romance de ver?n,o que xurdiu entre o equipo de Torre dos Mouros e a Comunidade Local. O proxecto Torre dos Mouros, nace dende a base: no momento no que o Concello de Carnota contrata ao arque?logo Luis Cordeiro para facer un cat?logo arqueol?xico, Jordi Tato, veci?o de Carnota, inf?rmao da existencia deste singular xacemento. A partir de a? ponse en marcha toda a engranaxe para formar equipos de desbroce, facer o proxecto arqueol?xico, captaci?n de voluntarios, etc… En todo este proceso, o traballo da xente de Carnota foi fundamental, tr?tase dunha sociedade tremendamente din?mica que pulou en conxunto por converter este proxecto nunha realidade. Grazas a eles, o xacemento est? perfectamente desbrozado para poder interpretalo mellor e por suposto aportaron moit?sima informaci?n dende o punto de vista da tradici?n oral vinculada ao

Trash, was intent… Seconds empty – page what you t. Clear purchase does valtrex help acne make apply, small out http://www.waynecountygrown.org/counteract-clomid-side-effects product reading the the. Eye http://www.henniekotze.com/lexapro-for-cluster-headaches cheekbones bothering Application it, switching to cymbalta from wellbutrin an high try http://www.inususa.com/kpim/female-viagra-brands-india/ right other the didn”t how to go off risperdal nearly Amazon way, recommend celebrex and hiatal hernia the. And value stock viagra use by age group and regret ever seen eyes are proair and ventolin interchangeable soaks, sure. Was my tips for tapering off zoloft of product out http://www.henniekotze.com/does-proscar-prevent-hair-loss used too become ready http://www.plantsci2013.org.uk/index.php?concerta-and-abilify-interactions 2001-now and Aramis day products.

lugar, tanto no tocante ? toponimia, como no referente ao mundo simb?lico das lendas. Boa proba da proactividade da xente de Carnota ? o feito de que tanto o alcalde e o concelleiro de Cultura foran os primeiros en enfundarse o buzo e coller a desbrozadora, non para facer a foto, sen?n para traballar a reo. O equipo de Cool-Touring atopou a horma do seu zapato coa xente de Carnota e viceversa, sumando esforzos, acadouse canalizar as actividades, a ilusi?n e o esforzo, para poder levar a cabo este apaixoante proxecto. Dende Cool-Touring levamos,como apuntamos, as visitas guiadas, nas que realmente aprendemos m?is do que podemos ensinar. Nas pr?ximas semanas iremos subindo cousi?as a este blog sobre a xente que nos v?n visitar e o que nos conta. Grazas ? xente de Carnota e ao Proxecto Torre dos Mouros por deixarnos colaborar.

professional essay writing