Unha Historia de Amor

Nestes tempos tormentosos na arqueolox?a galega, xurde un proxecto innovador en Carnota, no xacemento de Torre dos Mouros. A intervenci?n resulta tremendamente atractiva tanto polo xacemento en si, como pola forma na que se vai escavar. Torre dos Mouros, ? un xacemento at?pico, ou cando menos, dos que non se adoitan escavar. Tr?tase dunha fortificaci?n en altura (a uns 300m.) que domina toda a enseada de Carnota, Fisterra e a boca da R?a de Corcubi?n por unha banda e a boca da R?a de Muros e Noia pola outra, co Pindo sempre presente. A fasqu?a e disposici?n das murallas ou a propia configuraci?n do xacemento non semellan, de principio, castrexas, pero a?nda ? cedo para tirar conclusi?ns. Estamos ante un xacemento “a priori” dif?cil de clasificar e que seguramente, polas potentes defensas naturais que ofrece, que foi ocupado en distintas ?pocas cr?ticas. En canto ? f?rmula de intervenci?n, tr?tase dunha soluci?n cunha forte vocaci?n social e que trata de ofrecer alternativas para fornecer co?ecemento arqueol?xico en ?poca de crise, ao tempo que serve para dinamizar o turismo cultural no Concello de Carnota creando novos recursos. A escavaci?n real?zase en fin de semana e cun corpo de voluntarios coordinados por un grupo de arque?logos de longa traxectoria profesional e con moitas direcci?ns ?s s?as costas. A idea de facelo en fin de semana ? facilitar ? xente que poida invertir o seu tempo de lecer contribu?ndo neste proxecto. Pero o equipo de Torre dos Mouros ? m?is que iso, xa que hai xente con distinta formaci?n que aporta o seu traballo: hai un equipo permanete de comunicadores, formado por especialistas en comunicaci?n audiovisual e xornalistas que est? informando en tempo ral das novidades, estamos a xente de Cool-Touring best online casino que colaboramos facendo as visitas guiadas e por suposto, est? a Comunidade local de Lira e Carnota que aportan o seu traballos e o seu co?ecemento sobre o lugar. Se este proxecto ? posible, ? grazas a un romance de ver?n,o que xurdiu entre o equipo de Torre dos Mouros e a Comunidade Local. O proxecto Torre dos Mouros, nace dende a base: no momento no que o Concello de Carnota contrata ao arque?logo Luis Cordeiro para facer un cat?logo arqueol?xico, Jordi Tato, veci?o de Carnota, inf?rmao da existencia deste singular xacemento. A partir de a? ponse en marcha toda a engranaxe para formar equipos de desbroce, facer o proxecto arqueol?xico, captaci?n de voluntarios, etc… En todo este proceso, o traballo da xente de Carnota foi fundamental, tr?tase dunha sociedade tremendamente din?mica que pulou en conxunto por converter este proxecto nunha realidade. Grazas a eles, o xacemento est? perfectamente desbrozado para poder interpretalo mellor e por suposto aportaron moit?sima informaci?n dende o punto de vista da tradici?n oral vinculada ao lugar, tanto no tocante ? toponimia, como no referente ao mundo simb?lico das lendas. Boa proba da proactividade da xente de Carnota ? o feito de que tanto o alcalde e o concelleiro de Cultura foran os primeiros en enfundarse o buzo e coller a desbrozadora, non para facer a foto, sen?n para traballar a reo. O equipo de Cool-Touring atopou a horma do seu zapato coa xente de Carnota e viceversa, sumando esforzos, acadouse canalizar as actividades, a ilusi?n e o esforzo, para poder levar a cabo este apaixoante proxecto. Dende Cool-Touring levamos,como apuntamos, as visitas guiadas, nas que realmente aprendemos m?is do que podemos ensinar. Nas pr?ximas semanas iremos subindo cousi?as a este blog sobre a xente que nos v?n visitar e o que nos conta. Grazas ? xente de Carnota e ao Proxecto Torre dos Mouros por deixarnos colaborar.

professional essay writing